Badania

Prowadzimy badania publiczności muzeów, galerii oraz innych instytucji kultury. Realizujemy zarówno badania ewaluacyjne i konsumenckie, jak i bardziej złożone projekty zmierzające do rekonstrukcji doświadczenia zwiedzających.

Zespół

Pracujemy w interdyscyplinarnym zespole złożonym z badaczy o bogatym doświadczeniu. Tworzą go socjologowie, etnografowie, muzeolodzy i kulturoznawcy. Naszym celem nie tylko rzetelna analiza badanych zagadnień, ale też ujmowanie tych zjawisk z uwzględnieniem szerokich kontekstów i zrozumieniem kształtujących je czynników.

Zrealizowane projekty

Badania ewaluacyjne wystawy czasowej Muzeum Historii Polski
Projekt badawczy skoncentrowany na ewaluacji wystawy czasowej zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewaluacja wystawy Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność (MHP)

Doświadczenie zwiedzających w polskich muzeach historycznych
Dwuletni projekt badawczy zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego przeprowadzono badania w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Woli (o. Muzeum Warszawy), Fabryce Schindlera (o. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) oraz Muzeum Armii Krajowej.

Muzeum i reprezentacje historii

Jeśli nie oznaczono inaczej materiały na stronie dostępne są do swobodnego wykorzystania pod warunkiem podania informacji o autorkach oraz licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.